Sensei Heian Budo

Marcel Schär

Sensei


Karate-Do

Goshin Jutsu

Martin Zbinden

Sensei


Karate-Do

Christoph Riedwyl

Sensei


Karate-Do

Dominik Pauli

Renshi


Karate-Do

Gereon Jachertz

Sensei


Karate-Do

Nic Dorner

Senpai


Karate-Do

impressum